Εικονική επιχείρηση του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου
“Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” 2020-2021