Η επιχειρηματικότητα του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο του έργου
“Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”