Επικοινωνία

Μοναστηρίου 169-171
ΤΚ 54627
Θεσσαλονίκη
Τ. 2310539003